Chavadi is located here. It is a test page

Contents here

Picture

Kakad
(Morning)
Madhyan
(Noon)
Dhoop
(Evening)
Shej
(Night)
6:30 AM12:00 PM6:30 PM8:30 PM

SSPLOGO-SML21
1 . BHUPALI

Joduniyaa kara charanee ttevilaa mathaa
Parisawee innate maajzee Sadgurunaathaa

Aso naso bhaava aalo tujziyaa ttaayaa
Kripaa drishtee paahe majzakade Sadgururaayaa
Akhandeeta asaave aise vaatate paayee
Sandoonee sankoch ttaava todaasaa deyee.

Tukaahmane Devaa maajzee vedeevaakudee
Naame bhavapaasaa haathee aapulyaa tho